Dịch vụ triển lãm

Nhanh chóng và an toàn

Dịch vụ triển lãm: bao bì thương mại, khai báo xuất nhập khẩu, chịu trách nhiệm liên lạc với các nhà tổ chức tại Việt Nam, Trung Quốc và nước ngoài và giao nhận hàng hóa, chấp nhận hoa hồng của các đơn vị triển lãm ở Việt Nam ,Trung Quốc và nước ngoài, tư vấn về vận chuyển triển lãm, điều phối di chuyển và di chuyển ra khỏi cuộc triển lãm.

Giao hàng: thực hiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, đường bộ và đường hàng không và cung cấp giao hàng, hải quan và sản xuất các tài liệu liên quan. Phù hợp với nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như dịch vụ đón tận nhà, giao hàng, LCL, vận chuyển đa phương thức và liên kết và lưu kho hàng.

Liên Phong chịu trách nhiệm cho việc giao hàng, bốc xếp, tại cửa hàng của các cuộc triển lãm sau khi đến và đóng gói lại và giao nhận hàng ở triển lãm sau khi kết thúc


Các dịch vụ khác

Liên kết - Đối tác
Liên kết Liên kết Liên kết Liên kết Liên kết
Language Vietnamese English English